ТЕЛЕПАТИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ОТ ВСЕВИШНИЯ ОТЕЦ ЗА ЗЕМЯТА.. ВТОРО СЪОБЩЕНИЕ.. ПЪРВОТО СЪОБЩЕНИЕ БЕШЕ СКРИТО ЗА СВЕТА ОТ РЕЛИГИОЗНАТА СКАЛА.-

Да Деца  мои.. Раждаме се търсейки Истината.. Настъпва чаканото от векове Откритие за Света на Знанието.. Вашият  Създател се ползува от Живи Доктрини.за да подпомогне напредъка на Световете.. В Миналото Ви изпрати Мозаичният Закон.. Последва я Християнската Доктрина.. И третата която започва е Доктрината на Божият Агнец.. Тази Доктрина ще бъде наречена също Небесна Наука… Нейното начало се намира в природните елементи.. Телепатичното Писание е пътят от който се ползува Универсалният Създател… Винаги е било така… В Миналото Доктрините на профетите се възприемаха по телепатия…защото всичко има един принцип на причина и следствие. Да бъде…Доктрината на Божият Агнец няма край…защото Космоса няма такъв…и поради същата причина ще се разпространи по Цялата Земя… Ще бъде преведена на всичките Земни езици… Неговото влияние ще бъде такова. Че ще предизвика падането на експлоатиращият материализъм… Защото идва Нов Морал в Света… Собственият Морал на Века на Мира… Доктрините на Небесният Отец винаги трансформират Световете… Така както се случи в Миналото и на Земята… Новото Откровение беше изискана от настоящите човешки души…И им беше дадено…Всяко мигновение от съществуванието Ви го поискахте и Ви се даде… Новото Откровение е продължението на Светите Писания…Едно е да си ученик на писанията и друго е да си религиозен…Първото е вечно защото Душата търси винаги собственият си произход…Второто е продажбата на вярата …Религиите винаги са били обвинени първи пред Света…В Доктрината на Божественият Агнец…Тъй наречените религии в човешкият си морал са разделили Света на вярата…Нямат право на нещо подобно…Забравили са че съществува само един Бог…Една само Истина
Само Сатана разделя и се разделя сам себе си…Религиозните духове са самите фарисеи от Римската епоха…Поискаха от Твореца да се прероди отново и да поправи грешките на Миналото…И им се предостави изпитанието…Не забравяйте Световни религиозни.че всеки дух е изпитан в съдбата която е избрал…Вие душите на скалата направихте същото в далечни светове…Разделихте други стада…Оставихте душевна рана в други същества…Напълнихте с материални времена много планети…И се върнахте за да го сторите на Земята…Заради това ще бъдете  съдени първи…С нарушението на Закона  Вие сами се превърнахте в Антихриста…И всеки нарушител на Заповедите всъщност Е…Вие казвате Светата Майка църква…И аз Ви казвам че никой на тази Земя  не е свят или свята…Истинската скромност няма нужда от титли които са непознати в Небесното Царство…Дори вашата микроскопична планета е неизвестна…Само Отеца и някоипророци познавали планетата-прах наречена Земя…Причината за това е че Живият Свят на Отца няма край…И който се вижда голям не Е…За вас се написа  думата проститутка  защото търгувахте с Небесния Закон..
СЛЕПИ ВОДАЧИ НА СЛЕПИ..които предавате на слепите вашите грешки…С разпространението на Новата Доктрина  ще се раздели вашата Твърдина на духовен егоизъм…Думата Твърдина не символизира  вечност на нищо..Земята е релативна и не е вечна…Вие  вярвате  че  Църкватв  Ви е вечна…Събитията които ще дойдат ще Ви извадят от тази грешка…Само скромните по сърце са спечелили Вечността…На тези които преподават морал в неморалността…Когато  Първородният ми Син каза в миналото на Земятя…
НА ТАЗИ СКАЛА ЩЕ ПОПОСТРОЯ ЦЪРКВАТА СИ… го каза  виждайки бъдещето на Земята…Защото Слънчевата Троица  е  навсякъде…Намира се също в живущите времена…Минало.Настояще и Бъдеще…И какво е това което той видя? Видя всичките Ви насилия…Видя как преследвахте невинни същества…защото не споделяха вашите идеи…Видя как ги изпращахте на Кладата…Видя как преследвахте Велики Учени и Писатели…само поради причинатиа че Ви показваха грешките Ви…Видя как коронясвахте земни царе…Знаейки вашата егоистична твърдина че съществува само един цар на Царете…Светият Отец…който дава и отнема живота…Титлата Цар е на Небесното Царство…А Демона го наричат дух-цар…Заповедите не ни учат да ставаме царе….Те ни заповядват да бъдеме скромни въпреки всичко…Видя как се благославяха оръжията с които се убиваха Божиите Деца…знаейки вие Демони че Божията Заповед казва…
НЯМА ДА УБИВАШ
Видя продажбата на вяра…и видя цялата  неморалност на  вашите  духове…И повече ще Ви отърва да не бяхте се раждали отново преди да изпаднете отново в насилие…Вашите религии са непознати в Небесното Царство…и непознат  е морала който претендира да разделя вярата на Божиите Деца…Единственият познат храм в Царството е Храма на Труда…Труда е най-античната Заповед която съществува…Преди раждането на Вашата микроскопична планета Трудът беше и е извършван в Колосалните Светове…Двореца на Труда никога не се редуцира до Прах…Вашите материални дворци се превръщат в прах…и с това изчезва на тази планета материалното обожание…Едно обожание което не би трябвало да се преподава…заради това обожание което почива върху фалшивост..фалшивост и лицемерие сте изостанали 20 века след Света…На неговите морално и духовно нива
Да Детенце…тази небесна картина означава че правдата се появява  тъй  както се възпроизвеждат душите…Всички човешки души видяха  тази правда в Небесното царство…защото на всички им беше дадено да видят собствената си правда…Всичко съществува в Небесното Царство…Никой не идва сляп духовно в Света…Правдата се приспособява  към  Вашите актове….Защото всеки един обеща да направи собственото си небе….Правдата  има  своят  Закон в Живите Закони….които са същата мярка с която ще  бъдете  мерени…всяка една от Вашите идеи притежаваедин замисъл…И всеки замисъл се материализира и живее в Царството…Замисъла е съден когато духа е злоупотребил с нея…Човешкото тяло е продукт на магнетичните закони…излезли от Макрокосмоса и наречени Свети Закони…Който отрича светостта в микроскопичното което представлява отрича Отеца…който иска най-доброто за децата си…И който отрича  Отеца  отрича  собственото  си безсмъртие…защото в безкрайните небеса му четат мислите…и когато тези небесни същества четат в душите го правят съдейки…защото които отрича Отца му се отрича достъпа от Живите небеса…
Което се прави долу откликва горе…и където и да отиде Духа Ви Закона е същият…Законите ми са същите и горе и долу…което се променя е мъдростта която се живее за един момент…Вашето правосъдие е и ще бъде духовно….Материалното не е в същността на живота Ви…Във вашето познание единствената реалност за духа е вечността  която живее…не е краткотрайна…Какво почуствува  когато притежаваше физическо тяло…тяло от плът  което пожела и ти се даде…
Да се предостави тяло от плът не е като да се представи каквотио и да е …Също пожелахте геометричната форма на плътта и Ви се даде….Наследствето е еднакво за всички…Материята и Духът  имат еднакви права…И двете изискват…Съединяват се Духовните и Материалните закони…позната в Небесното Царство като Аракта на Обединението…Защото материализирането на една Душа не се прави на късмет…Прави се с отговорност…Да се твърди противното означава да се принизим сами…и който се принизява  същото прави и с Отца който се намира в него…Не Ви ли се показа че Отеца е навсякъде?…В това което можем и в това което не можем да си представим …
Действително го знаеш на думи но не по собствено усилие по собствено изживяване ….от потта на челото по собствени заслуги….
КОЙТО ТЪРСИ НАМИРА…защото е награден за най=голямото търсене ….защото можеш да търсиш много неща в живота  но ако не търсиш Отеца който Ви даде живота няма да влезнеш в Небесното Царство…Никога не са влизали неблагодарните….Само скромните….тези които издържат на изпитанията в живота…защото бяха изпитания които те сами поискаха от Небесното Царство…Всяко ежеминутно ежесекундно изпитание беше поискано и Ви се даде….Дори и формата и характеристиката на смъртта Ви Вие я поискахте….И между Вашите изпитания поискахте да изпълните  най=извисената – Моралната….Единствената ….Защото без нея никога няма да влезнете в Небесното Царство….И поискахте Моралното изпитание да Ви се покаже на Земята…И Ви бяха отредени Свещените Закони….Те са мярката защото по тях ще бъдете съдени..
И тъй ще бъде до завършека на тази планета…Добре Душите могат и да не ме изучават….Но да не се  живее според Свещените Закони това е Мрак защото никога не ще откриеш Отца…Тъй чудовищно е  времето което ще бъдеш без светлина ч еще бъде необходимо да се родиш  отново за да прочетеш числото….Това което гон яма в микроскопичната Ви еволюция….Правдата която поискахте започва от най-микроскопичното  което Вашият мозък може да възприеме…Тъй беше защото
МЪНИЧКИТЕ И СКРОМНИТЕ СА ПЪРВИ ВЪВ ВСИЧКО
Първи в Небесното Царство и Божествената правда  и първи пред Свещеният Отец  Йехова…..и най-микроскопичното което може да възприеме мозъка Вис а Вашите идеи….същите които поискахте от Царството….Същите които чувствате но не виждате….Всичките Ви идеи  пътуват физически в пространството ….Те имат същото право като Вас….Вие пожелахте да се родите в материята….те също…Вие пожелахте да живеете във Времето и Пространството  вашите идеи също…
ГОРЕ Е СЪЩОТО КАТО ДОЛУ
Наследството  на исканията е еднакво за всички….Искат огромните и искат и микроскопичните…Иска материята и също живущите …И всичко го дава Отеца…защото е безкраен…Вашите идеи прекосяват пространството…нечувани дистанции…Дистанции които няма да калкулираш никога…Само Отеца знае…Вашите идеи са познати в Царството като Галактическата Семка  защото от Нея се раждат Вашите светове от Вашето собствено небе…Написано беше в Правото на избор…
ВСЕКИ ЕДИН ПРАВИ СОБСТВЕНОТО СИ НЕБЕ….защотовсички имате в микроскопична форма наследството на Отеца…това което притежава Отеца го притежават децата му….Така както се получава при земните бащи….наследствените им черти са предадени на децата им …

ГОРЕ Е СЪЩОТО КАТО ДОЛУ….наследството което Ви  даде Отец абе на невинност и в отсъствие на философия…Защото който избира е Правото Ви на избор…и всичко което сте били е ваша заслуга…звщото всичко се печпли с пот на челото…С духовно усилие…Няма нищо безплатно в Съзиданието на Отеца….всичко струва и ще струва….Защото без духовната заслугана всеки един не може да се влезе в Небесното Царство….Удобствата на Вашият Свят не струват нищо на Небето..Всяко удобство на което се наслаждавате в този Свят е награда вече получена…и затова беше написано….И ПОЛУЧИХА НАГРАДАТА СИ…Никое материално наслаждение не е заслуга на Небето….и още повече  когато тези наслаждения са продукт на една Философия която не взе под внимание Божиите Заповеди….На тази Философия са и преброени дните…защото Създателя дава и взема…Вашата материална философияще бъде спряна в разпространението си защото всяко нещо с времето си…защото всичко е релативно с Божиите Закони …Една релативност която самите Вие поискахте като изпитание на живота Ви…Упадъка на собствения Ви живот е упадъка на собственото Ви Иго…Ще бъде най-голямото събитие за скромните…експлоатирани и презряни..всички са е.Защото всички са еднакви пред Господа…Никой не се ражда нито богат нито беден…Тази ситуация я изобретиха амбициозните души…Тези които живеят само едно настояще…Най-изостаналите в еволюцията души…С това бързопреходно мислене пред Вечността  не са постигнали нищо друго само подчинението на Света…Всички тези демони ще бъдат съдени от същият този Свят…защото никой не иска затвор за душата си…Светлината на Доктрината на Божият Агнец ще трансформира Света….защото тъй е записано в Небесното Царство…
Земният Свят е направил обратното на това което му бе отредено…От векове и векове Божественият Ми Закон им казва че….
СКРОМНИТЕ СА ПЪРВИ ВЪВ ВСИЧКО…във всеки ред на нещата…И какво сте направили с Небесния Закон? Скромните ли управляват Света  тъй като те са първи във всичко? Разбира се че не защото виждам че скромните са пренебрегнати…Не може да изобрази в тази аморалност която Вие наричате Висше Общество…И с какво право сте създали тази общественост?  Има ли го в Моите Писания? Наистина Ви казвам Демони на суетата…Всяко философско дърво което не беше засадено от Господа..ще бъде изтръгнато от корен..Така е във всяка Жива Еволюция….И кой Ви създаде и Ви направи царе?  Не знаехте ли че само Светият Отец е Царя на царете?  И титлата цар не е от този Свят…Принадлежи на Небесното Царство…А пък Сатана се кава дух-цар…Свещенните Заповеди ни учат да сме скромни независимо от обстоятелствата…Не учат да се провъзгласяваш цар…Наистина Ви казвам Демони на Проклетите Благородници че никой от Вас няма да влезне в Небесното Царство..и задно с Вас няма да влезнат синовете Ви до трето поколение…защото в Живият Космос на Отца Йехова се предава всяко наследство..Не биваше да сте суетни дори за един микроскопичен миг от време…защото дори за по-малко от секунда насилие не се влиза в Небесното Царство…Проклети Земни Царе!  Невинността на децата Ви ще Ви прокълне! Защото заради вас няма да влезнат в Царството…и заедно с тях всеки един който е служил на проклетата Ви философия…Нито един Демон който се нарича благородник няма да влезе в Царството  защото в Царството единствено се признава заслугата на Труда…Универсалната философия която пожелаха всички скромни и честни… Тези които бяха и са царе на Земята бяха и са Духове с празни надежди от суетата…В душите си имат галактически въздействия от други съществувания…Съществувание където всичко бе материален блясък и никакъв интелект…Една същност на живот принадлежен на Тъмнината…И не съществува Демон който да не е бил цар в някой Свят…Начело на тази философия е Сатана…От момента от който се опълчи…И цялото войнство което се опълчи с него всички човешки души които пожелаха да имат едно стадо една нация предвождана от цар принадлежат на войнството на Сатана…Защото всички излязохте от Небето…Дори и Демона излезе от там…На Небето душите придобиват навици от други същества…Тъй както се случва между Вас…защото…КАКТО Е ГОРЕ ТЪЙ Е И ДОЛУ…Последователите на Сатанас са разпределени между религиозните царете богатите и прокълнатите които създават философиите на силата…Нито един Демон няма да остане…Живущата Дума на Светият Отец прочиства всичко..трансформира всичко тъй както трансформира античния Свят с Мозаичния Закон и по-късно с Християнската Доктрина…Сега го извършва с Доктрината на Божият Агнец…Нищо по-лесно за Универсалният Създател от трансформирането на материалните светове с Животворната си Дума…Същата Дума която преди няколко Небесни мига каза…ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА И БИДЕ СВЕТЛИНА…Същата Дума която създаде цялото  Свето Писание …Същата Дума която Ви даде  Заповедите…И същата Дума която Ви съди първо по интелигентност и после по материалните закони…Защото всичките Души поискаха така…Поискаха да са изпитани на Последният Съд…както поискаха да са изпитани всеки миг от живота…започвайки с трудностите в интерпретацията на Писанието Ми …Всичко абсолютно всичко го пожелахте ….Дори най-малките детайли от Науката на Божият Агнец…Това ще Вид аде идеята че дори невидимото за Вас е контролирано от Небесното Царство…Вашите непознати усещания…Съдът е за Вашето мислене…Вашите идеи …Вашите намерения….Вие сами го поискахте тъй в Царството…И също поискахте забравата  която имате за вашия произход…Формата и детайлите на Вашето създавание …Но всичко ще Ви стане известно…Защото пожелахте да познаете на Земята Светлината на Божият Агнец …Пожелахте да сте успокоени в познанието…Поискахте Нова Доктрина и също изненадата на идването на тази Доктрина….Доктрината на Божият Агнец трябваше да бъде позната преди много време…Недоверието и материализма на Религиозната Скала скри от Вас Истината …Те имат Планове на Агнеца..Първите папируси бяха поставени в техните ръце защото бяха изпитани…всеки дух е изпитан…Тези демони които преподават една вяра в която дори те самите не вярват…Поискаха да са първи в познанието на истината …И им беше дадено …И те скриха истината  защото имаха скрита една егоистична скала в сърцата си…Те са които вярват най-малко…Те са въздействани от законите на материалното обожание…наследствие от фараоните което повдига култ към персоналността …Истината Ви казвам Демони на Обожанието че никой фалшив на Думата Ми  няма да влезе в Небесното Царство …Нито една егоистична скала няма да влезе….Прокълнато да бъде това поколение и тези които идват…Заради Вас Демони Човечеството няма да влезе в Царството…защото свеки миг от отминалият ви живот бяха нарушения…Достачно е по-малко от миг и не се влиза в Небесното Царство…И скривайки истината отдалечихте повече Човечеството от Небесното Царство защото продължите грешката…Много по-голям е броят на миговете преживени в грях…И трябва да си направите сметка ежеминутно ежечасно и ежемесечно за преживените в грях мигове …Итрябва да калкулирате всичките години след 12 годишна възраст защото преди нея всички създания са навинни пред Господа …И  всеки който дори за миг е малтретирал някой от невинните ми няма да бъде допуснат в Небесното Царство…защото те в други искания се оплакаха в Царството че бяха малтретирани бидейки невинни…и за това беше написано…НЕ ПРАВИ ДРУГИМУ ТОВА КОЕТО НЕ ИСКАШ ДА ТЕ ПОСТИГНЕ….Поради това нито един лош родител или покровител който имаше под своето покровителство деца няма да влезе в Моето Царство…Тяхната съдба ще бъде предоставена на правосъдието на невинните  защото всеки малък е голям в Небесното Царство…Не Ви ли научиха че всички скромни са първи пред Отца…Това означава че всичко микроскопично е първо в Правосъдието на Отеца Йехова, затова вашият дух не е пръв в Небесното Царство….Първи са всички тези, които Вашият Дух пренебрегна на Земята…Вашите Души не могат да искат да са първи…защото им се поръча да са скромни при всяко обстоятелство, да не си придават важност…Наистина Ви казвам, че всеки един, който си е дал важност, няма да   влезе в Царството…независимо от това дали се е случило за миг или за по-малко…И всяко замислено зло, което се е извършило в този момент, няма да влезе в Царството…
Упадъка на Човечеството се дължи фалшивото материалистично възприятие,което Ви внуши фалшивият морал на Религиозната Скала…Тази проститутка,която през вековете е комерсиализирала вярата, и е вършила всичко в зависимост от собствените си преходни желания…
Не взеха под внимание скромните…Скромният не се заобикаля от разкош…не се фалшифицира сам, защото всеки невинен е преминал през всичко, през което преминават тези които търсят просветлението…Всеки материалист е един Дух, който се залъгва с едно дребнаво настояще…даже са невежи за духовните закони…Тази е характеристиката на така наречените бащи…глава на проститутката…Тези същества са непознати в Небесното Царство…защото нито едно не е влязло…Само скромните и простодушните влизат…Също са непознати религиите и дори Вашата планета планета-прах е непозната…Това се дължи на безпределни закони…И единият от тях е че Космоса е безкраен…Толкова безкраен,че всяка фантазия се превръща в реалност…Другият  закон е че всеки един е творец на собственото си Небе…И е тъй,че така наречените бащи и техните последователи, които подхранваха една материалистична теория, сътвориха по този начин собствения си свят с тази философия…защото целият свят е заобиколен от едно Небе..и свеки един твори своето…Материалното обожание не е дърво засадено от Всевишният Отец…и не се познава в Небесното Царство…тъй както не се познава никоя доктрина, наука или секта, които да не са се съобразили със скомните ми…защото наистина Ви казвам, че тази планета трябваше да е предвождана от Скромните, защото те са първи в Небесното Царство…Първи са горе и трябва да бъдат първи и долу…Но се е направило обратното…Властват в този Свят тези, които не са го искали от Небесното Царство…Душите на тъмнината Ви властват и те не ме споменават в речите си, не го вършат в името на Светлината…и тяхната цел не е Създателя….Е бързопреходното…Това което съществува само миг пред Вечността…Аз чета мислите им и виждам сметките им…Аз съм навсякъде…Виждам, че тесами създават своите тъмни светове…Наистина Ви казвам суетни и надменни владетели, че никой  от Вас няма да остане…също няма да останат които не са уважили Свещенният Ми Закон…Ако скромните бяха властвували от самото начало съм сигурен, че нямашет да има нужда от Съд…Тези които грешат създават съдът…Нито един грешник няма да влезе в Царството на Отца…Законът е в самите Вас…Винаги е било така…Достатъчно е да помислите и създавате Вашият Съд…Материя и Дух мислят в своите респективни закони…Защото никой не е лишен от наследство…Всички имат еднакви права…Никой не е по-незначителен пред Отца…Тези права се изразяват под всички форми, които можем да си представим…Всяка земна форма,която виждате я поискахте…Вие представяте Вашето искане…защото преди да дойдете на Земните поляни, сте направили съединението с елементите на бъдещата природа, и всичко, което виждат очите Ви през Вашето съществувание, го поискахте от Небесното Съединение…Затова в Живият Космос на Отеца Йехова, материята и духа имат право да искат правда…Материята и духа имат Свободен Избор…Независими един от друг…И ако не беше така, не бихме имали подобрение в правата на всеки един…Правдата на Отеца се представя в безбройни форми, бидейки винаги една и съща…защото в него нещата нямат лимит…Всички ще бъдат съдени от собствените си деяния…Това е същността на живота, която дава форма на правдата ни…Същността на живота е познанието, което сме натрупали в съществуванието си…И в зависимост от Свободният си Избор Душите не напредват заедно в постиженията и познанията си…Едни след други…Този закон обяснявснява физическите различия между Вас…Всяко познание се запазва у Вас и всичко е релативно…Вие самите създавате качеството и количеството на Вашият релативен живот…Количеството Ви дава философията на Вашето мислене…И качеството Вашата Духовна йерархия в Небесното Царство…Най-доброто качество се постига със скромността…последвана от радостта и труда…Тук намираме добавката на Небесният Комунизъм в Небесното Царство…Един Небесен Комунизъм с философията на дете…Този, който не е култивирал радостта в себе си няма да влезе в Небесното Царство…Никой с идиотски характер няма да влезе…независимо от това дали идиотизма или избухването са били само за секунда или за по-малко…Всички обещахте да сте радостни долу при всяко обстоятелство, подражавайки на Небесното Царство…И знаехте,че ако се проявите като идиоти, няма да влезете в него…Ако в живота си имахте избухвания, се дължи на неправдата в системата на живот, която избраха човеците…И тези, които създадоха тази система трябва да заплатят чрез съда…защото така го искаха…И тъй ще им се даде…Върху Демоните, които създадоха експлоатиращият капитализъм ще падне тежестта на Небесният Съд…Тези Демони на амбицията и превъзходството, обещаха на Свещенният Отец да подсладят Свещения Закон на този Свят…а не да се превърнат в собственият си мъчител…защото тази система на живот, чийто продукт е наукатк на доброто и удобството…едно иго, чийто край се приближава, защото дойде принципа на Новите Времена…Нов Свят с Ново Време…Нов Морал с Нова Съдба…Не Ви ли научиха, че Създателя подновява всичко? Крайният Съд започва с Доктрината на Божият Агнец…Един болезнен край, защото всяко нарушение на Божият Закон, води само до болката, тъй както сте преживели неправдата в живота си …неправда родена от една система на живот, която не беше създадена от Светият Отец и не се познава в Небесното Царство… 

Алфа и Омега